Czechia – International defense exhibition IDEB 2007

Tomas Drak